Träffar Joakim Olsson från Ofa Fönsterputs

Det behövs en del prylar för kunna genomföra dom olika uppdragen

Joakim kan du hitta på OFA Fönsterputs på Facebook och även på instagram ofafonsterputs.se och www.ofafonsterputs.se  

Som företag får du offert och som privat kund kan du nyttja Rut – avdraget och då koster det endast 50 % av kostnaden, mer information på hemsidan.