Kalhygget

En dikt som jag har skapat själv i ljudform – så försvinn bort en en stund i diktens värld.