17. Bygdens Bageri

I det här avsnittet får ni möta Lisa och Claes som driver Bygdens Bageri utanför Västerås på Kärrbo Prästgård där det även finns en lite gårdsbutik att besöka. Lisa är uppvuxen i en bagarfamilj och från hennes föräldrar fick dom ta över företagsnamnet på deras bageri och föräldrarna har varit deras stöttepelare under uppstarten av bageriet. Lisa och Claes träffades på sitt förra arbete på Hällby och dom började smida planer när fick sitt första barn tillsammans att starta ett eget bageri i hemmet i Hållsta utanför Eskilstuna i garaget. Men det blev gym istället och hus blev sålt och flytten gick till Västerås där dom öppnade sitt bageri i Saluhallen Slakteriet och så småningom kände dom att dom ville komma ut på landet och fortsätta sin verksamhet där. Häng med till Bygdens Bageri på Kärrbo Prästgård – och vem vet kanske det spökade där också!